Vizuālās reklāmas noformētāja amata apraksts

Vizuālās reklāmas noformētājs (KODS 3432 31): Dotais amata apraksts nosaka vizuālās reklāmas noformētāja tiesības un pienākumus, funkcionālās prasmes, zināšanas un atbildību. Amata apraksts palīdz sistematizēt uzņēmuma darbību, pareizi deleģējot pienākumus katram uzņēmuma darbiniekam, kā arī ir nepieciešams, sagatavojot uzņēmumu ISO 9001:2000 sertifikācijai.
Dokumenta paraugs ir Word formātā, kuru var rediģēt.
Tips: Dokumenta paraugs
Apjoms: 3 Lpp.
Jomas:

Arhitektūra un dizains

Mārketings un reklāma

Faila izmērs: 53 Kb
Faila tips: .doc

Cena par paraugu

€ 1.95

Turpināt