Fiziķa - eksperimentatora amata apraksts

Fiziķis - eksperimentators (KODS 2111 07): Dotais amata apraksts nosaka fiziķa – eksperimentatora tiesības un pienākumus, funkcionālās prasmes, zināšanas un atbildību. Amata apraksts palīdz sistematizēt uzņēmuma darbību, pareizi deleģējot pienākumus katram uzņēmuma darbiniekam, kā arī ir nepieciešams, sagatavojot uzņēmumu ISO 9001:2000 sertifikācijai.
Dokumenta paraugs ir Word formātā, kuru var rediģēt.
Tips: Dokumenta paraugs
Apjoms: 1 Lpp.
Jomas:

Fizika

Faila izmērs: 48 Kb
Faila tips: .doc

Cena par paraugu

€ 1.95

Turpināt