Darba līguma paraugs

Darba līguma paraugs ir sastādīts atbilstoši Darba likuma normām, detalizēti norādot darba tiesisko attiecību sākumu un ilgumu, darba samaksas apmēru, veidu un izmaksas kārtību, pušu tiesības, pienākumus un atbildību. Darba līgums ir darbinieka un darba devēja rakstiski noslēgta vienošanās pirms darba uzsākšanas par veicamo darbu un darba samaksu.
Dokumenta paraugs ir Word formātā, kuru var rediģēt.
Tips: Dokumenta paraugs
Apjoms: 2 Lpp.
Jomas:

Citi

Faila izmērs: 44 Kb
Faila tips: .doc

Cena par paraugu

€ 1.95

Turpināt