Amataapraksts.lv pakalpojumu apmaksa


Darba nosaukums: Būvdarbu vadītāja amata apraksts

Ar Amataapraksts.lv" lietošanas līgumu (noteikumiem) iepazinos un tam piekrītu.



Ievadiet e-pasta adresi, uz kuru nosūtīt materiālus:




Papildus e-pasta adrese (vēlama, bet nav obligāta):



Dokuments tiks nosūtīts uz Jūsu e-pasta adresi uzreiz pēc apmaksas.

Lūdzu izvēlēties banku:


1.95 €