Lietveža amata apraksts

  1. Lietvedis (KODS 3341 04): Dotais amata apraksts nosaka lietveža tiesības un pienākumus, funkcionālās prasmes, zināšanas un atbildību. Amata apraksts palīdz sistematizēt uzņēmuma darbību, pareizi deleģējot pienākumus katram uzņēmuma darbiniekam, kā arī ir nepieciešams, sagatavojot uzņēmumu ISO 9001:2000 sertifikācijai.
Parastā cena:
2.35
Šodienas īpašā cena:
1.95